معرفی کتاب | آیین دادرسی امور و دعاوی ملکی : رئوف سیاری


در این اثر تلاش شده برخلاف دیگر کتاب‌های این حوزه، مطالب حقوق ثبت املاک را بصورت روان با مثال‌های متنوع توضیح داده و از مزیت‌های آن میتوان به فهرست مبسوط مطالب، قسمت تعاریف واژگان ثبتی اعم ازحقوق ثبت املاک، اراضی و حقوق شهری، گنجاندن آرای قضایی، نشست‌های قضایی و تطبیق برخی مباحث ثبتی با نظام انگلیس اشاره کرد.

شرح روان اصطلاحات ملکی، اراضی و حقوق شهری با ذکر مثال، فهرست جامع حقوق ثبت املاک مشتمل بر بررسی بیش از ۱۰۰ موضوع ثبت املاک، بهره‌گیری از آرای وحدت رویه و دیوان عدالت اداری، نشست‌های قضایی، نظرات مشورتی، بخش‌نامه‌های ثبتی و آرای شورای عالی از جمله مباحث مهم کتاب آیین دادرسی امور و دعاوی ملکی می باشد.

خدمات الکترونیک