معرفی رمان | چشم‌هایش


«چشمهایش» رمانی از بزرگ علوی است که نخستین بار در سال ۱۳۳۱ منتشر شد. بزرگ علوی در این رمان روش استعلام و استشهاد را به کار برده، بدین‌گونه که قطعات پراکندهٔ یک ماجرا را کنار هم گذاشته و از آن طرحی کلی آفریده‌است که برحدس و گمان تکیه دارد.
داستان کتاب زندگی یک استاد بزرگ نقاشی را روایت می‌کند که یکی از دوست‌داران این نقاش معروف به دنبال راز مرگ مشکوک استاد در تبعید است…

خدمات الکترونیک