معرفی رمان | دختر نخست وزیر


دختر نخست وزیر؛ رمانی است درباره مهمترین دغدغه‌های پیش روی انسان مانند مرگ، زندگی، امید، ترس، تنهایی، حقیقت و مانند آن.

این رمان به نویسندگی آرش پورشعبان (هاشمی‌نسب) داستانی است چندلایه با درون‌مایه‌های فلسفی و رنگ ‌و بویی عاشقانه، که به روایتِ  پیچیدگی‌های جامعه‌ای تخیلی در ناکجا آباد می‌پردازد و مورد توجه علاقه مندان به ادبیات، طنز سیاه و رئالیسم جادویی می‌باشد.

نویسنده به اتکای شاعری و فلسفه‌خوانی خود فضاهایی خلق کرده که بدیع می‌نماید. همچنین با پرسش‌هایی بنیادین درباره عشق و مرگ مواجه می‌شویم. دغدغه اصلی نویسنده، حقیقت است: حقیقتی که چیزی را تغییر ندهد بویی از حقیقت نبرده است.

رویکرد فانتزی‌ قصه مانع از آن نشده که در خلق کمدی سیاه، موفق نباشد. فاضلاب شهر بالا می‌زند تا استعاره‌ای باشد از کودتاگرانی که نمی‌دانند کودتا کردن بسیار آسان‌تر از اداره کشور پس از کودتاست…

خدمات الکترونیک