مصوبه کمیسیون تلفیق درباره تخصیص سیم کارت اختصاصی برای هر شهروند ایرانی


عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس از مصوبه این کمیسیون به منظور تخصیص یک سیم کارت اختصاصی برای هر فرد ایرانی خبر داد.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با فارس، با اشاره به نشست این کمیسیون گفت: در  جلسه امروز اعضای کمیسیون تعدادی از مواد ارجاع شده از صحن درباره لایحه هفتم توسعه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

وی افزود: اعضای کمیسیون امروز مصوب کردند که هر شهروند ایرانی یک سیم کارت اختصاصی داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس اظهار داشت: این اقدام به این مسئله کمک می‌کند تا هر گونه ابلاغیه‌ای از سوی دستگاه‌های مختلف بنا باشد برای افراد فرستاده شود، به سیم کارتی که از طریق کد ملی افراد شناخته می‌شود، ارسال شود.

ابوترابی خاطرنشان کرد: این مصوبه و این اقدامی مهم جهت توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی و ارائه خدمات از طریق درگاه خدمات دولت الکترونیک است.

وی افزود: این مصوبه به این معنا نیست که افراد می‌توانند تنها یک سیم کارت داشته باشند،‌ بلکه یک سیم‌کارت آنها به عنوان سیم‌کارت اصلی و مختص آنها شناخته می‌شود تا عملیات دولت الکترونیک از طریق سیم کارت اختصاصی آنها انجام شود.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس اظهار داشت: افرادی که سیم کارت در اختیارشان به نام خودشان نیست به آنها فرصت داده شده تا کار نقل و انتقال سیم کارت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام دهند.

ابوترابی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه صدور نسخه‌های الکترونیک در مراکز درمانی و اقداماتی از این دست همه به سیم کارت اختصاصی افراد ارسال می‌شود.

وی افزود: دیگر هیچ دستگاهی نباید از مراجعه کنندگان شماره تماس بخواهد، چراکه با وارد کردن کد ملی افراد به سیستم شماره سیم کارت اختصاصی آنها مشخص می‌شود.

خدمات الکترونیک