مصوبات چهلمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۴۰۰


دستور اول: انتخابات هیأت‌رئیسه و بازرسان اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران
مصوبه: «جناب آقای جعفر کوشا به‌‌عنوان رئیس اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزیده شدند.»
مصوبه: «جناب آقای ابراهیم کیانی‌هرچگانی به‌عنوان نایب‌رئیس اول اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزیده شدند.»
مصوبه: «جناب آقای محمود حبیبی به‌عنوان نایب‌رئیس دوم اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزیده شدند.»
مصوبه: «آقایان محمد صابونچی به‌عنوان بازرس اول و علی حامدتوسلی به‌عنوان بازرس علی‌البدل اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزیده شدند.»

 دستور دوم: آزمون ۱۴۰۰
مصوبه: «نظر به مادۀ ۱ قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری (مصوب ۱۳۷۶) و باتوجه‌به اینکه متولی برگزاری آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری و تعیین دروس آن کانون‌های وکلای دادگستری است، با پیشنهاد شورای اجرایی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران مبنی بر افزودن دروس حقوق اساسی (با ضریب یک) و متون فقه با اصول فقه (با ضریب یک) به آزمون جذب کارآموز وکالت دادگستری، برای نام‌نویسی متقاضیان شرکت در آزمون موافقت شد. هیأت‌رئیسه پس از مذاکره با سازمان سنجش تاریخ دقیق برگزاری آزمون را از بیستم بهمن‌ماه لغایت بیستم اسفندماه ۱۴۰۰ مشخص خواهد کرد. شورای اجرایی تفصیل دقیق دروس افزوده‌شده و منابع آن را مشخص خواهد کرد.»

دستور سوم: «ادامۀ اصلاح اساسنامۀ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از مادۀ ۱۷ به بعد»، از دستور خارج شد.

 دستور چهارم: تخصیص بودجه برای پژوهشگاه، واحد رسانه و واحد آمار
مصوبه: «تخصیص بودجه برای پژوهشگاه، واحد رسانه و واحد آمار جهت بررسی کارشناسی بیشتر به شورای اجرایی ارجاع شد.»

دستور پنجم: افزایش سقف خواستۀ دعوای مالی برای کارآموزان تا پنج‌میلیارد ریال
مصوبه: «افزایش سقف خواستۀ دعوای مالی برای کارآموزان تا پنج‌میلیارد ریال تصویب شد.»

دستور ششم: اساسنامۀ مؤسسات حقوقی
مصوبه: «کلیات اساسنامۀ مؤسسات حقوقی تصویب و جهت بررسی کارشناسی بیشتر به شورای اجرایی ارجاع شد.»

دستور هفتم: دستورالعمل صدور گواهی وکالت تخصصی
مصوبه: «کلیات دستورالعمل صدور گواهی وکالت تخصصی تصویب و جهت بررسی کارشناسی بیشتر به شورای اجرایی ارجاع شد.»

دستور هشتم: تراز مالی سال ۱۳۹۹
مصوبه: «تراز مالی سال ۱۳۹۹ تصویب شد».

کانون وکلای دادگستری همدان به عنوان میزبان همایش بعدی اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری برگزیده شد.

خدمات الکترونیک