مردم رشوه‌خواری در دستگاه‌ها را به ۲۷۷۷ گزارش دهند


بازرسی ویژه ریاست جمهوری از مردم خواست گزارش‌های مستند خود درباره رشوه‌خواری و دیگر مفاسد و تخلفات اداری را از طریق سرشماره ۲۷۷۷ – ۰۲۱ ارائه کنند.

ستاد خبری مبارزه با فساد بازرسی ویژه ریاست جمهوری اعلام کرد آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره موضوع رشوه و سایر گزارش‌های مستند از مفاسد و تخلفات اداری است.

خدمات الکترونیک