مدیر داخلی جدید کانون وکلای دادگستری گیلان منصوب شد


دکتر محمد خان میرزائی به عنوان مدیر داخلی جدید کانون وکلای دادگستری گیلان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، همزمان با نقل مکان به ساختمان جدید کانون و به موجب بند ۳ هفتاد و سومین صورتجلسه یازدهمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان، دکتر محمد خان میرزائی به عنوان سرپرست موقت مدیر داخلی و حوزه ICT (ارتباطات و فناوری اطلاعات) کانون انتخاب و منصوب شدند .
دکتر محمد خان میرزائی دارای مدرک دکتری مدیریت فناوری اطلاعات «گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات» و سابقه تحصیلات در زمینه مدیریت بوده و در زمینه ارائه مشاوره های فنی، طراحی سیستم و توسعه ساختار و نظارت بر فرآیندهای مدیریت، استقرار و پشتیبانی سامانه های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز فعالیت داشته است. ایشان از مدتها پیش به عنوان مشاور حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با کانون وکلای دادگستری گیلان همکاری داشته و با انتخاب وی به عنوان مدیر امور اداری و حوزه ICT، استقرار نظام سازمان الکترونیک در اولویت برنامه های کانون وکلای دادگستری گیلان قرار گرفت.

خدمات الکترونیک