مخاطرات حق پویی

مخاطرات حق پویی

دکتر محمدرضا نظری نژاد
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

 

منتشره در سایت وکلا پرس

خدمات الکترونیک