مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان به منظور ارائه گزارش عملکرد شش ماهه هیات مدیره


نشست مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان به منظور ارائه گزارش عملکرد شش ماهه هیات مدیره و تبادل نظر با همکاران محترم، روز پنجشنبه مورخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۱ الی ۱۳ در سالن همایش کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار خواهد شد. بدین وسیله از همکاران گرانقدر جهت حضور در این جلسه دعوت بعمل می آید.

کانون وکلای دادگستری گیلان

نظرسنجی مجمع عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک