صعود وکیل گیلانی به قله ۴٨١١ متری سبلان

سبلان2
سبلان

فرزام پروار، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری گیلان با حمایت و پشتیبانی کمیسیون ورزش کانون به قله سبلان ایران صعود کرد.

این پیمایش در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳با طی مسیر ۴۸۱۱ متری انجام شد.

شایان ذکر است نامبرده مرداد ماه سال پیش (١۴٠٠) نیز به بلندترین قله ایران، دماوند، صعود کرده بود.

خدمات الکترونیک