قاضی باید بتواند ابزار آن را هم داشته باشد که حتی خلیفه را محکوم کند

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


دکتر عبدالرضا علیزاده، جامعه شناس حقوق و پژوهشگر حوزه و دانشگاه با حضور در نشست بعد از ظهر سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلا به بررسی نهاد وکالت از منظر اجتماعی پرداخت.

وی در ابتدا به بررسی مفهوم استقلال نهاد وکالت پرداخت و اظهار داشت: استقلال نهاد وکالت همانند هر نهاد اجتماعی دیگر استقلالی نسبی است و استقلال مطلق در هیچ نهاد اجتماعی وجود ندارد.

علیزاده حقوق را از دو منظر حقوق واقعی و حقوق کتابی تبیین نمود و اشاره کرد حقوق را باید در خلق و خوی جامعه شناخت، وی بیان داشت با اخلاقیات ناصری نمی توان به امر دفاع پرداخت، باید مبنایی داشت که براساس آن قانون و اخلاق را گرانمایه و بزرگ دانست.

علیزاده نهاد را یک الگوی پایدار معرفی کرد و در ادامه ابراز داشت: نهاد حقوق در ایران به رسمیت شناخته نشده و ذیل سیاست و قدرت قرار گرفته و هنوز با انگاره‌های سنتی مقابل است، که مسلم است این رویکرد به نهاد وکالت پایدار نخواهد بود و تغییر خواهد کرد.

این جامعه شناس حقوق اشاره داشت مردم نهادهای حقوقی را می سازند و تحمیل نهادهای سابق و قدیمی بر این نهاد توالی فاسد خواهد داشت.
علیزاده افزود:قاضی باید بتواند ابزار آن را هم داشته باشد که حتی خلیفه را محکوم کند.

این پژوهشگر در پایان با ذکر تاریخچه و ریشه های نهاد وکالت در یونان باستان، آسیب های امروزی این نهاد را تبیین نمود و از ضرورت ایجاد احساس عدالت برای مردم سخن گفت.

روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

خدمات الکترونیک