فیلم سخنرانی دکتر مفید کلانتریان در همایش مدیریت جریان داوری

فیلم سخنرانی دکتر مفید کلانتریان در همایش مدیریت جریان داوری از آغاز تا فرجام

با همکاری مشترک کمیسیون آموزش و اتاق داوری کانون وکلای دادگستری گیلان

به همراه پوشش جلسه پرسش و پاسخ

خدمات الکترونیک