فیش های حق بیمه صندوق حمایت وکلای دادگستری سال ۱۴۰۲ صادر شد

فیش های حق بیمه صندوق حمایت وکلای دادگستری سال ۱۴۰۲ صادر شد

فیش های حق بیمه صندوق حمایت وکلای دادگستری سال ۱۴۰۲ صادر شد


برای پرداخت فیش حق بیمه سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:
https://pardakht-hamivakil.ir/login
مهلت پرداخت فیش مذکور تا ساعت بیست و چهار ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ می باشد.

خدمات الکترونیک