فراخوان


بنام خدا

به اطلاع میرسد نشریه خبری،اطلاع رسانی،آموزشی،  تحلیلی و پژوهشیِ «راه وکالت» ،  تریبون بیان اندیشه های وکلای دادگستری وحقوقدانان فرهیخته ومحل دفاع از حقوق مردم و حقوق شهروندی  است. برای تداوم این رسالت از وکلای ارجمند وکارآموزان تلاشگر وحقوق دانان محترم تقاضاداریم، مقالات وترجمه های متون حقوقی ونقد های علمی  خود را به شیوه ی مندرج درتمام شماره های نشریه به نشانی guilanbar@yahoo.com ارسال فرمایند .

(( روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان ))

https://t.me/GuilanBarOriginal

خدمات الکترونیک