فراخوان ثبت نام تسهیلات بانکی

پیرو تفاهم نامه منعقده فی مابین بانک ملی ایران وصندوق حمایت وکلای دادگستری مبنی بر اعطای تسهیلات به همکاران وکیل و کارآموز به نسبت سهمیه اعضای هر کانون ، از همکاران محترمی که متقاضی أخذ تسهیلات خرید دفتر ، خرید کالا و تجهیزات دفتر،ودیعه اجاره دفتر ،کارت اعتباری می باشند ،دعوت می گردد جهت ثبت درخواست وام(فقط در روزهای یکشنبه و سه شنبه در ساعات اداری ۱۵-۸ ،حداکثر تا تاریخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۱ ) به پروفایل شخصی خود در سایت صندوق حمایت وکلای دادگستری به نشانی  www.hamivakil.irمراجعه نمایند .

انواع وام:

۱-خرید دفتر

خرید دفتر تا سقف مبلغ   ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -۶۰ ماهه – مبلغ قسط  ۵۰۷.۸۶۸.۰۰۰ ریال

طبق مصوبه، اعطای تسهیلات خرید دفتر به چندنفر وکیل جهت خرید محل کار به صورت اشتراکی حداکثر تا ۷۰ درصد ارزش ملک امکان پذیر می باشد. دفتر محل کار می بایستی خریداری گردد و سند آن اجاره به شرط تملیک می باشد.

۲-خرید کالا و تجهیزات دفتر

خریدکالا و تجهیزات دفتر تا سقف مبلغ   ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -۶۰ماهه-مبلغ قسط ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳-ودیعه اجاره دفتر:

ودیعه اجاره دفتر کار تا سقف مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -۳۶ماهه-مبلغ قسط ۵۴.۰۰۰.۰۰۰ریال

۴-کارت اعتباری

کارت اعتباری تا سقف ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال -۶۰ماهه -مبلغ قسط  ۵۰.۷۸۶.۰۰۰ ریال

توجه :

– کارآموزان محترم وکالت تنها مجاز به دریافت وام کارت اعتباری تا سقف ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشند و درخواست خود را بصورت کتبی به نماینده محترم صندوق حمایت وکلای دادگستری مستقر در کانون وکلای دادگستری گیلان (سرکار خانم کاکوئی ) ارایه دهند .

((کانون وکلای دادگستری گیلان ))

 

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک