عدم شمول تبصره ماده 48 آئین دادرسی کیفری


طی نامه رئیس اسکودا به رئیس محترم قوه قضائیه مطرح شد:

▪️دلیل قانونی عدم پذیرش وکلای منتخب موکلین در دادگاه‌های انقلاب چیست؟

◾️تبصره تبعیض آمیز ماده ۴۸ مشمول دادگاه‌ها نمی‌شود

به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

نظرسنجی عدم شمول تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری

خدمات الکترونیک