صیانت از آزادی های مشروع و حقوق عامه تاکید مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب است

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


در ادامه سی و هفتمین همایش سراسری کانون وکلای دادگستری کشور در هتل عباسی اصفهان دکتر خشنودی معاون دادستان کل کشور گفت: در گام دوم انقلاب آنچه مورد توجه مقام معظم رهبری بود تاکید بر صیانت از حقوق عامه و به جهات مختلف صیانت از آزادی های مشروع است.

انتظار یاری از وکلا داریم که به جهت اشرافیت آنها بر قوانین در اجرای هر چه بهتر صیانت از حقوق عامه مردم گام بردارند.

دکتر خشنودی بیان داشت: برای صیانت از حقوق عامه مردم، نه هیچ دستگاهی می تواند به تنهایی اجرا کننده ی آن باشد و نه نیرو و زمان آن را دارد.
بنابراین باید در این زمینه اتاق فکر و کار گروهی در تمامی استان ها تشکیل شود و دستگاه های اجرایی، عضو غیر ثابت آن شوند.

وی گفت: در هر استانی تعیین شده است، استاندار عضو ثابت کارگروه صیانت از حقوق عامه مردم باشد.
خشنودی در ادامه بیان داشت، انتظار یاری از وکلا داریم که به جهت اشرافیت آنها بر قوانین در اجرای هر چه بهتر صیانت از حقوق عامه مردم گام بردارند.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه صاحبان حق که همان مردم هستند باید مطالبه گر باشند، اضافه کرد: می بایست تفاهم نامه همکاری های صنفی در جهت هم افزایی، ما بین دادگستری و کانون وکلا منعقد گردید.

قطع برق و رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی، حقوق معلولان و هر آنچه حقوق عامه مردم را آسیب می زند از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: در جهت صیانت از حقوق عامه مردم، دفاتری با عناوین صیانت از بیت المال، صیانت از امور اجتماعی و ارزش های اخلاقی‌ و هنجارهای اجتماعی و دادرسی های عادلانه که همان امنیت قضایی است، در دستگاه قضایی ایجاد شده است.

دکتر خشنودی بیان داشت: قطع برق و رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی، حقوق معلولان و هر آنچه حقوق عامه مردم را آسیب می زند از سوی دستگاه قضایی در حال پیگیری است.

وی در پایان به ضرورت گام برداشتن در جهت تقویت برخورداری مردم از حقوق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و نیز حفظ و صیانت از حقوق و آزادی های مشروع برای مردم اشاره داشت.

خدمات الکترونیک