صورتجلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران  ۱۴۰۳/۱/۳۰


نشست شورای اجرایی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در ساعت ۹ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱/۳۰ در محل اسکودا تشکیل شد.

دستور اول: گزارش امور جاری

ـ آقایان جعفر کوشا و ابراهیم کیانی‌هرچگانی گزارشی از امور جاری اتحادیه را خطاب به اعضای شورای اجرایی ارائه دادند.

***

دستور دوم: آزمون

مصوبه: «آزمون پذیرش کارآموز وکالت دادگستری ۱۴۰۳ در فصل پاییز برگزار خواهد شد.»

***

دستور سوم: اصلاح اساسنامه

مصوبه: «کارگروه اصلاح اساسنامۀ اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران متشکل است از آقایان محمدرضا پاسبان، شهرام محقق دولت‌آبادی، امیرحسین سجادیه، حسین عسکری‌راد و شهرام مختاری. جناب آقای محمود حبیبی به‌عنوان دبیر کارگروه تعیین شدند.»

***

دستور چهارم: گزارش امور مالیاتی

ـ گزارش امور مالیاتی خطاب به شورای اجرایی ارائه شد.

خدمات الکترونیک