صورتجلسه سی و نهمین نشست هیأت عمومی اتحادیه

صورتجلسه سی و نهمین نشست هیأت عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (به طور فوق‌العاده) مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴.

روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

خدمات الکترونیک