شماره جدید فصلنامه «پژوهشهای حقوقی» منتشر شد


نسخه الکترونیکی شماره ۵۳ مجله فصلنامه «پژوهشهای حقوقی» ویژه بهار ۱۴۰۲ منتشر شد.

جهت مشاهده مقالات اینجا کلیک کنید

خدمات الکترونیک