انتخاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل جدید صندوق حمایت وکلای دادگستری


در نخستین جلسه نهمین دوره هیأت مدیره صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، سلیمان جعفری به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، طیب افشارنیا به عنوان نایب رئیس و مهدی کریمی‌ به عنوان خزانه‌دار صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری انتخاب شدند.

پیشتر انتخابات نهمین دوره هیات مدیره صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری روز پنجشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲ در کانون مرکز برگزار و طی آن سلیمان جعفری و طیب افشارنیا با کسب ۳۰ رأی و مهدی کریمی با کسب ۱۴ رأی به عنوان اعضای اصلی و میرسعید سیدی و احسان الله حیدری با کسب ۱۲ رأی به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت مدیره صندوق انتخاب شدند.

همچنین بر اساس آرای مأخوذه، یوسف رضایی منفرد به عنوان بازرس اصلی و سیامک آرین پور به عنوان بازرس علی البدل صندوق حمایت وکلای دادگستری انتخاب شدند.

در این انتخابات ۱۲ نفر کاندیدای عضویت در نهمین دوره هیأت مدیره صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری شده بودند.

پیشتر دکتر سنجر فخری، ریاست صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری در دوره هشتم را برعهده داشت.

خدمات الکترونیک