لایو اینستاگرام | موضوع: سلسله مباحث حقوق اداره امور اطفال

موضوع: “قلمرو، موانع و عوامل سقوط حضانت، قیمومت و ولایت
(سلسله مباحث حقوق اداره امور اطفال)”
با حضور: دکتر محمد روشن
وکیل پایه یک دادگستری و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

نظرسنجی سلسله مباحث حقوق اداره امور اطفال

خدمات الکترونیک