سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور: سی و یکم خرداد ماه؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی یا ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور: سی و یکم خرداد ماه؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی یا ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور: سی و یکم خرداد ماه؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی یا ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم


به گزارش واحد روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان به نقل از ایمنا، مهدی موحدی‌بک با بیان اینکه مطابق قانون مالیت‌های مستقیم، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی صاحبان مشاغل سی‌ویکم خردادماه است، اظهار کرد: شرط بهره‌مندی مودیان از معافیت‌های مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و قانونی است لذا مودیان مالیاتی قبل از اتمام این مهلت، باید نسبت به انجام تکالیف خود اقدام کنند.

وی در ادامه با اشاره به مزایای تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ یا تکمیل و ارائه اظهارنامه از سوی صاحبان مشاغل افزود: مودیان مالیاتی صرفاً تا سی‌ویکم خردادماه فرصت دارند به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به قابل پذیرش بودن یا نبودن مالیات مقطوع خود و ترتیب پرداخت آن اقدام کنند.

خدمات الکترونیک