زمان برگزاری آزمون شفاهی اختبار

آزمون شفاهی اختبار در بازه زمانی ۲۵ تا ۲۷ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد و در این راستا، کارآموزان به سه گروه ۳۶ نفره به ترتیب حروف الفبا مطابق اسامی پیوست به شرح ذیل تقسیم می‌شوند:
-۳۶ نفر اول در روز چهارشنبه مورخ ۲۵ خرداد
-۳۶ نفر دوم در روز پنجشنبه مورخ ۲۶ خرداد
– ۳۵ نفر باقیمانده در روز جمعه مورخ ۲۷ خرداد، اختبار خواهند داد.
با توجه به ۶ ماده درسی، کارآموزان به ۶دسته شش نفره تقسیم و به ترتیب در درسهای مختلف آزمون شفاهی خواهند داد.
ساعت اختبار۸:۳۰تا ۱۳ و ۱۴ تا۱۸ عصر خواهد بود.
مکان اختبار: ساختمان سابق کانون وکلای دادگستری گیلان واقع در رشت، خیابان رودباری، کوچه لیفکوهی

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان

خدمات الکترونیک