رضا نوروزیان رییس کانون وکلای خراسان شمالی شد

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


در اولین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای خراسان شمالی، ضمن مشخص شدن اعضای هیأت رییس این نهاد تازه تاسیس، رضا نوروزیان به عنوان رییس کانون وکلای خراسان شمالی انتخاب شد.

به نقل از روابط عمومی کانون وکلای خراسان، اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی با حضور در کانون وکلای خراسان احکام خود را از رییس این کانون و رییس هیات نظارت بر انتخابات دریافت نمودند.

نخستین اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی با حضور در کانون وکلای دادگستری خراسان احکام خود را از ریاست محترم کانون و رییس هیات نظارت بر انتخابات دریافت نمودند.

اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان شمالی سپس اولین جلسه هیات مدیره را تشکیل و به اتفاق آرا هیأت رییسه این کانون را برای یک سال تعیین کردند.

بر این اساس وکیل رضا نوروزیان جشن آبادی رییس هیات مدیره، وکیل عباس وحدانی نایب رییس، وکیل مجید کلاتی بازرس و وکیل رضا قاسمی به عنوان منشی هیات مدیره انتخاب شدند.

خدمات الکترونیک