رحیمی جهان‌آبادی نماینده مجلس: تنزل‌دادن کانون وکلا در حد صنف میوه‌وتره‌بار آسیب اساسی به کشور می‌زند


جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نسبت به رویه حاکم در جامعه از جمله حذف و اخراج اساتید و  همچنین هجمه شکل گرفته علیه نهاد وکالت هشدار داد.

این نماینده مجلس در بخشی از گفتگوی خود با جماران موارد ذیل را مطرح کرد :

* اکنون موج مهاجرت پزشکان و پرستاران، مهندسان و حقوقدانان را داریم.

* اقداماتی در برنامه هفتم انجام می‌شود که این موضوع را تقویت می کند. کانون وکلای دادگستری را هم در حد تصمیم گیری برای صنف میوه و تره‌بار تنزل می‌دهند؛ این کارها ظلم در حق چه کسی است؟ در حق عدالت است.

* وکالت یعنی این که یک پناهگاه و ملجاء امنی برای مردم غیر از حکومت وجود داشته باشد که به آنجا مراجعه و از خود دفاع کنند و این وکیل کسی نیست که زیر مجموعه حکومت و قوه قضاییه و کارمند آن باشد.

* به عنوان کسی که تا ۶ الی ۷ ماه دیگر نماینده هستم و بعد از آن شهروند عادی هستم، به جرات می‌توانم بگویم که امروز کشور شرایط نامناسبی را طی می‌کند… این که شما کانون وکلا را در  حد صنف میوه و تره بار و آرایشگاه تنزل دهید و بگویید شما در درگاه وزارت اقتصاد ثبت نام کنید و از آن جا مجوز بگیرید…

* کم‌تر وکیلی را پیدا می‌کنید که عرق ملی نداشته و ایران دوست و وطن دوست و مردم دوست نباشد؛ کم تر وکیلی می توانید پیدا کنید که دلش برای این آب و خاک نتپد. ولی یک وکیل کسی است که در عرصه کاری خود و شغل خود باید فعالیت کند و از آن نباید انتظار داشت مانند کارمند قوه قضاییه و کارمند اداره دولتی رفتار کند.

* اگر بگویید استاد دانشگاه هم نقد کرد اخراج می‌شود و یا کانون وکلای دادگستری هم اگر باب میل ما نبود محل تضعیف می‌شود، اما این شیوه درست کشورداری نیست.

خدمات الکترونیک