رای به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بر اساس رای شماره ۱۰۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را ابطال کرد.
براساس شکایت آقای معین رضیئی با موضوع شکایت و خواسته ابطال تبصره یک ماده ۳ آیین‌نامه «اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۹۵۷/ت۵۷۶۲۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیات وزیران، هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری ورؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به صدور رای مبادرت نمود.

نظرسنجی رای به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خدمات الکترونیک