رئیس کمیسیون نظارت وبازرسی ماده ۵۵کانون وکلای دادگستری گیلان خبر داد؛


تمرکز فعالیت وکالتی در خارج از محل اشتغال، عمده ترین تخلف وکلای گیلانی

احراز تخلف ۵۰ وکیل دادگستری و معرفی به هیأت مدیره کانون

شناسایی ۶۸ موسسه حقوقی غیرمجاز در مرکز استان گیلان

پلمپ ۱۲ موسسه حقوقی غیرمجاز در استان

در اجرای ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ و ماده ۲۰ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ و تبصره ۴ ماده ۶ و قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب ۱۳۷۶ به منظور بازرسی و نظارت بر اعمال حرفه‌ای وکلا و کارآموزان در امور مربوط به شغل وکالت و نیز جلوگیری از مداخله افراد غیرمجاز در امور وکالت و همچنین در راستای انتظام بخشی به امور مربوط به وکالت و اجرای دقیق قانون و مقررات جاری، کمیسیون نظارت و بازرسی ماده ۵۵ در تمامی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور تشکیل شد.

در همین راستا وکیل حسین باباخانی، رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی ماده ۵۵ کانون وکلای دادگستری گیلان در گفت‌و‌گو با روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان گفت: کانون وکلای دادگستری یک نهاد غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و از قدیمی ترین نهادهای مدنی در ایران است که به موجب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ به وجود آمده است.
وی افزود: هر کانون دارای هیأت مدیره است که با رأی مستقیم اعضای کانون هر دو سال یک بار انتخاب می شوند و اعضای هیأت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس کانون انتخاب می نمایند. کانون های وکلا از لحاظ ساختاری دارای دبیرخانه و دادسرای انتظامی و دادگاه‌های انتظامی و کمیسیون‌های متعدد هستند که هر یک از کمیسیون‌ها در چارچوب شرح وظایف ابلاغی فعالیت می نمایند.
باباخانی ادامه داد: کانون وکلای دادگستری تنها نهاد غیردولتی است که بدون دریافت بودجه از دستگاه‌های دولتی بصورت خودگردان وظایف محوله قانونی خود را انجام می دهد و هر ساله قریب به ۱۰۰ نفر کارآموز از طریق آزمون جذب و تعداد قابل توجه ای از طریق بند «د» ماده ۸ قانون کیفیت اخذ پروانه جذب کانون وکلای دادگستری گیلان می شوند که کار آموزش کارآموزان بمدت ۱۸ ماه بر عهده کانون وکلا است.
رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی ماده ۵۵ کانون وکلای دادگستری گیلان خاطرنشان کرد: همان‌طور که در سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای نظارت بر اجرای قانون و اعمال رفتار کارکنان زیر مجموعه واحدی تحت عنوان بازرسی وجود دارد، در کانون وکلای دادگستری سراسر کشور نیز برای صیانت از قانون و شغل شریف وکالت و نظارت بر رفتار و عملکرد وکلا و کارآموزان کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون نظارت و بازرسی ماده ۵۵ تشکیل شده است که این کمیسیون به لحاظ ساختاری دارای تشکیلات اداری و تحت نظارت ریاست کانون های وکلای دادگستری فعالیت می کند.

وی اضافه کرد: در اجرای ماده ۵۵ و ۱۹ قانون وکالت و بند «ب» ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و ماده ۲۰ آئین نامه لایحه مذکور کمیسیون نظارت بازرسی و ماده ۵۵ به منظور بازرسی و نظارت بر اعمال حرفه ای وکلا و کارآموزان وکالت و نیز جلوگیری از مداخله افراد غیرمجاز اعم از حقیقی و حقوقی در امور وکالتی تحت نظارت ریاست محترم کانون وکلای دادگستری تشکیل شده است.

وکیل باباخانی عمده ترین وظایف کمیسیون نظارت و بازرسی ماده ۵۵ را نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات وکالت، نظارت و بازرسی بر اعمال و رفتار و اخلاق حرفه ای وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و ارائه گزارش تخلفات مشهود وکلا به ریاست محترم کانون، بازرسی و نظارت نسبت به تأیید عملکرد و نحوه فعالیت موسسات حقوقی و انجام تحقیقات درخصوص چگونگی عملکرد آنان، اقدامات لازم در شناسایی متظاهرین و مداخله کنندگان غیرمجاز در امور وکالت موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت، نظارت و بازرسی بر فعالیت وکلا و کارآموزان معلق از وکالت در دوره تعلیق، نظارت و بازرسی بر تمرکز فعالیت وکالتی وکلا و کارآموزان، نظارت و بازرسی در استعمال عناوین تخصصی و سوابق شغلی در تابلو یا سربرگ های مورد استفاده وکلا وکارت ویزیت آن‌ها، نظارت و بازرسی بر حکم تکلیفی مندرج در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری پیرامون ممنوعیت وکالت دارندگان رتبه قضایی به مدت ۳ سال در آخرین محل خدمت قضایی، نظارت و بازرسی بر تأسیس دفتر وکالت وکلا در محلی که برای آنها پروانه وکالت صادر شده است و اطلاع رسانی عمومی موضوعات انتظامی در سایت کانون به منظور پیشگیری از وقوع تخلف برشمرد و عنوان کرد: کمیسیون بازرسی و ماده ۵۵ تعداد ۹ عضو دارد و برای هر شهرستان و حوزه قضایی یک نفر نماینده برای مدت یکسال توسط ریاست محترم کانون انتخاب می شوند. این کمیسیون یک دبیرخانه دارد که بنا به پیشنهاد رئیس کمیسیون انتخاب می شوند که کلیه مکاتبات اداری کمیسیون توسط دبیر انجام می گیرد.
وی عدم تأسیس دفتر وکالت در محلی که وکیل برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، تمرکز فعالیت وکالتی در خارج از محل اشتغال، وکلایی که سابقه رتبه قضایی دارند و به استناد تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب سال ۱۳۷۶ بمدت ۳ سال نمی توانند در آخرین حوزه قضایی که اشتغال داشتند وکالت نمایند و همکاری با موسسات حقوقی غیرمجاز را عمده تخلفات وکلای کانون وکلای دادگستری گیلان نام برد و تصریح کرد: این کمیسیون در دوره یازدهم از تاریخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۰ شروع به فعالیت نموده است و در سال جاری تعداد ۲۶ جلسه هفتگی برگزار نموده که از تعداد گزارش‌های واصله تاکنون تخلف ۵۰ وکیل احراز که گزارش آن به هیأت مدیره ارسال شده است و به تعداد ۲۰ نفر از وکلا نیز تذکر شفاهی داده شده است.
رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی ماده ۵۵ کانون وکلای دادگستری گیلان، برگزاری کارگاه آموزشی برای اعضا و نمایندگان کمیسیون نظارت بازرسی، اطلاع رسانی عمومی از طریق فضای مجازی، شرکت در جلسات آنلاین اسکودا راجع به ساختار پیشنهادی اداره نظارت و بازرسی کانون، تشکیل کارگروه تخصصی و بررسی پیش نویس آئین نامه پیشنهادی اداره نظارت و بازرسی کانون و برخورد با موسسات حقوقی غیرمجاز متظاهر به امر وکالت را از مهم ترین فعالیت های این کمیسیون در چند ماه گذشته عنوان کرد و افزود: تاکنون تعداد ۶۸ موسسه حقوقی غیرمجاز در مرکز استان گیلان شناسایی که گزارش آنها به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت ارسال شد. تعداد ۱۲ موسسه حقوقی غیرمجاز به مدت ۱۵ روز پلمپ شدند که پس از سپردن تعهد مبنی بر عدم دخالت در امر وکالت از آن‌ها فک پلمپ شد و همچنین از ۳ موسسه غیرمجاز مبنی بر عدم فعالیت در امر وکالت نیز تعهد گرفته شد.

این وکیل دادگستری، ساماندهی موسسات حقوقی، برخورد با موسسات حقوقی غیرمجاز متظاهر به امر وکالت با همکاری حفاظت اطلاعات دادگستری گیلان و دادسرای عمومی شهرستان رشت، برخورد با اشخاص حقیقی متظاهر به امر وکالت و آموزش آئین نامه اجرایی به کارآموزان را از جمله برنامه های آتی این کمیسیون عنوان کرد و در پایان گفت: با توجه به گزارش ‌های واصله مبنی بر بروز مشکلات عدیده ای که موسسات حقوقی برای مردم و دستگاه قضایی به وجود آورده اند از آحاد مردم درخواست می شود در صورتی‌که نیاز به مشاوره حقوقی دارند حتماً به وکلای دادگستری مراجعه نمایند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت موسسات حقوقی و تخلفات وکلای دادگستری و مدعیان دروغین وکالت دادگستری مراتب را به کانون وکلای دادگستری گیلان اعلام نمایند.

خدمات الکترونیک