رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره امکان فسخ معامله به واسطه برگشت خوردن چک

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


هیأت عمومی دیوان عالی کشور روز سه شنبه در قالب رأی وحدت رویه به امکان فسخ معامله ملک از طریق برگشت خوردن چک رأی داده و اعلام کرد معاملات مربوط به انتقال ملک بر روی چنین ملکی باطل خواهد بود.

به نقل از اختبار، در جلسه روز گذشته هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ (۱۴۰۰/۰۳/۰۴) با توجه به اختلاف پیش آمده بین دادگاه در خصوص حالتی که اگر خریدار بدون پرداخت چک‌ها ملک را به دیگری بفروشد آیا با فسخ معامله؛ ملکی که در تصرف خریدار آخری است باید به فروشنده مسترد شود یا اینکه فروشنده اولی فقط حق مراجعه به خریدار اولی جهت مثل و یا قیمت ملک خود را دارد و حق پس گرفتن ملک موضوع معامله را ندارد با تصمیم اکثریت قضات رای صادر کردند.

مطابق تصمیم اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص فسخ معامله به واسطه برگشت چک، با توجه به شرط منعقده بین طرفین، چنانچه در معامله‎ای یکی از چک‌ها برگشت بخورد معامله فسخ و ملک مسترد می‌شود ولو ملک توسط خریدار اول به اشخاص دیگری فروخته شود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده برگردد.

این رای برابر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری از تاریخ صدور برای تمامی مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاجراست.

لازم به ذکر است هنوز متن و مشروح رأی مذکور منتشر نشده است.

خدمات الکترونیک