در اولین جلسه هیات مدیره ی دوره دوازدهم، هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری گیلان انتخاب شدند


به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، پیرو قطعیت نتایج دوازدهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان از ناحیه هیأت نظارت بر این دوره از انتخابات به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ مبنی بر انتخاب آقایان وحید پایه‌پره، محمود پورعسکری، علیرضا امانی کتمجانی، کاوه امیررضوانی لمر و دکتر عباس سلمانپور به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره دوره دوازدهم و دعوت از ایشان جهت انعقاد اولین جلسه هیأت مدیره به تاریخ یوم جاری ساعت ۱۰:۳۰ صبح، کلیه اعضای محترم اصلی دوره جدید در محل کانون حضور به هم رسانده و جلسه به ریاست آقای دکتر سلمانپور به عنوان مسن‌ترین عضو و دبیری آقای محمود پورعسکری به عنوان جوان‌ترین عضو به‌منظور انتخاب هیأت رئیسه تشکیل گردید که هیأت پس از مذاکره و تبادل نظر نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آورد.

۱.برابر مقررات قانونی برای سمت رئیس کانون آقایان دکتر عباس سلمانپور، علیرضا امانی کتمجانی و وحید پایه‌پره اعلام کاندیداتوری نمودند و رأی‌گیری مخفی به عمل آمد که برابر نتیجه حاصله آقای دکتر عباس سلمانپور ۱ رأی، آقای علیرضا امانی کتمجانی ۲ رأی و آقای وحید پایه‌پره ۲ رأی کسب نموده و نظر به اینکه برای احراز سمت ریاست کانون در دفعه اول رأی‌گیری کسب حداقل ۴ رأی لازم و ضرورت دارد و با توجه به نتیجه رأی‌گیری دفعه اول، انتخاب رئیس به دفعه دوم رأی‌گیری منجر شد که در این مرحله، دو نفر از حائزین بیشترین آراء در دفعه اول، آقایان علیرضا امانی کتمجانی و وحید پایه‌پره کاندیدای احراز سمت ریاست کانون شدند که مطابق نتیجه حاصله آقای علیرضا امانی کتمجانی با اخذ ۳ رأی «در برابر ۲ رأی مأخوذۀ آقای وحید پایه‌پره»  به عنوان رئیس در دوازدهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان به مدت یک سال انتخاب گردید.

۲.برابر مقررات قانونی برای سمت نائب رئیس کانون آقای کاوه امیررضوانی لمر به عنوان تنها کاندیدا اعلام آمادگی نمودند که مطابق رأی‌گیری مخفی به‌عمل‌‌آمده، به اتفاق آراء به عنوان نائب رئیس دوازدهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان به مدت یک سال انتخاب گردید.

۳.برابر مقررات قانونی برای سمت بازرس کانون آقای دکتر عباس سلمانپور به عنوان تنها کاندیدا اعلام آمادگی نمودند که مطابق رأی‌گیری مخفی به‌عمل‌آمده، به اتفاق آراء به عنوان بازرس دوازدهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان به مدت یک سال انتخاب گردید.

۴.برابر مقررات قانونی برای سمت دبیر کانون آقای محمود پورعسکری به عنوان تنها کاندیدا اعلام آمادگی نمودند که مطابق رأی‌گیری مخفی به‌عمل آمده، به اتفاق آراء به عنوان دبیر دوازدهمین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان به مدت یک سال انتخاب گردید.

اولین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم رأس ساعت ۱۱:۱۵ با ذکر صلوات به پایان رسید و صورتجلسه به امضای حاضرین رسید.

نظرسنجی در اولین جلسه هیات مدیره ی دوره دوازدهم، هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری گیلان انتخاب شدند

خدمات الکترونیک