اخذ مجوز برای ایجاد ۲۰ رشته جدید در دانشگاه علوم قضایی


به گفته حسن محسنی، رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، با اخذ مجوز راه‌اندازی ۲۰ رشته جدید در این دانشگاه، این دانشگاه نیز به جمع دارندگان رشته حقوق رسانه در کشور اضافه می‌شود.

به گزارش کانال حقوق رسانه، برخی از این رشته‌های جدید عبارت‌اند از: «حقوق رسانه»، «حقوق دریایی»، «حقوق کیفری اقتصادی»، «حقوق صنعت»، ««حقوق داوری، «پیشگیری از جرم»، «حقوق کیفری نظامی»، «حقوق وقف»، «حقوق اقتصاد وقف» و «مترجمی رسمی دادگستری» که موفق به کسب مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری شده‌اند.

شایان ذکر است رشته حقوق رسانه با نام حقوق ارتباطات پیش از این در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علامه طباطبائی و طی سال‌های اخیر در دانشگاه سوره به پذیرش دانشجو اقدام می‌نمود.

خدمات الکترونیک