داشتن یک وکیل پایه یک دادگستری زن برای رییس جمهور یک مزیت است


وزیر میراث فرهنگی درباره دیدار خود با مسول پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی رییس جمهور توییتی را منتشر کرد .

ضرغامی نوشت : ‏خانم سکینه سادات پاد مسئول پیگیری«حقوق و آزادی های اجتماعی»رییس جمهور،بامن ملاقات داشت. اینکه  رییس جمهور، یک وکیل پایه یک دادگستری را برای مراقبت از آزادی های اجتماعی و حقوق مشروع مردم به ویژه زنان انتخاب می کند،ارزشمند است. استقلال رای و شجاعت در بیان،پشتوانه ی موفقیت ایشان است.

خدمات الکترونیک