اجرای طرح فیزیکی پرونده های اجرایی علاوه بر صرفه جویی در هزینه موجب تسریع در انجام امور و رفع مشکل مفقودی پرونده‌ها خواهد شد و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند از ۱۰ خرداد ماه سال جاری از تشکیل فیزیکی پرونده های اجرایی خودداری کنند.

متن کامل نامه دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی را در ادامه بخوانید:

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها

سلام علیکم

احتراما با عنایت به برنامه‌های تحولی قوه قضاییه، عوامل ریاست عالی سازمان همچنین اجرای بند ۶ مصوبه همایش سراسری مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ مبنی بر حذف فیزیکی پرونده های اجرایی و همچنین ایجاد امکان تورق، با توجه به بازخورد پایلوت استان‌های اجرای طرح مذکور علاوه بر صرفه جویی در هزینه های اداری و استفاده بهینه از فضای بایگانی ادارات موجبات تسریع در انجام امور و رفع مشکل مفقودی پرونده‌ها خواهد شد.

لذا مقرر می‌گردد از تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ ادارات اجرا از تشکیل پرونده فیزیکی نسبت به اجرائیه های صادره و تقاضا نامه های پذیرش صدور اجراییه خودداری نمایند. بدیهی است تا اتصال وب سرویس، ارجاع امر ارزیابی اموال به کارشناسان رسمی، ضمن اسکن و بارگذاری گزارش‌های کارشناسی و فیش های مربوطه نسبت به نگهداری اصول آنها اقدام لازم معمول گردد.

عبدالحمید مرادی

مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی

اختبار