جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون رفاه کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون رفاه کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد

جلسه معارفه هیأت مدیره با اعضای جدید کمیسیون رفاه کانون وکلای دادگستری گیلان برگزار شد


به گزارش روبط عمومی کانون، جلسه معارفۀ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان با اعضای جدید کمیسیون رفاه در دوره دوازدهم، روز شنبه مورخ ۲۶ فروردین سال ۱۴٠۲ برگزار شد.

در ابتدای این نشست، ریاست و اعضای هیات مدیره کانون ضمن تبریک به اعضای جدید کمیسیون رفاه، کلیاتی از موارد و مسائل مبتلابه موجود در ارتباط با این حوزه را مطرح کردند. انعقاد تفاهم نامه با مراکز مهم ارائه کننده خدمات رفاهی به ویژه در حوزه درمان از اهم موضوع مطروحه در این نشست مشترک‌ بود که پیرامون آن تبادل نظر صورت گرفت.

پس از آن اولین جلسه کمیسیون منعقد و در نتیجه ی برگزاری انتخابات داخلی این کمیسیون ، آقای مجید تندکار به عنوان رییس، خانم مریم لطفی نایب رئیس و خانم سولماز حسینی به عنوان دبیر این کمیسیون انتخاب شدند.

خدمات الکترونیک