در حالی که پیش از این دفاتر اسناد رسمی از تنظیم و صدور تنظیم اقرارنامه زوجیت منع شده بودند، مدیر کل امور اسناد و سردفتران در بخشنامه ای به واحدهای تابعه “تنظیم اقرارنامه زوجیت را در دفاتر اسناد رسمی و با رعایت تشریفات قانونی” بلامانع دانست.

در حالی که پیش از این، دفاتر اسناد رسمی از تنظیم و صدور تنظیم اقرارنامه زوجیت منع شده بودند، مدیر کل امور اسناد و سردفتران در بخشنامه ای به واحدهای تابعه “تنظیم اقرارنامه زوجیت را در دفاتر اسناد رسمی و با رعایت تشریفات قانونی” بلامانع دانست.

غلامرضا کیانی، مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به نامه‌‌ای اعلام کرد: تنظیم اقرارنامه رسمی زوجیت در دفاتر اسناد رسمی مطابق بند ۱ ماده ۳۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و بندهای ۱۷۳ و ۷۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی با رعایت تشریفات مقرر، بلااشکال خواهد بود.

همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با شکایت شخصی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر  ابطال نامه شماره ۱۰۶/۹۹/۱۶۸۴۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۸ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان در آن “دفاتر اسناد رسمی این استان از صدور و تنظیم اقرارنامه زوجیت منع شده اند”. هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال این نامه رای داده بود. /وکلاپرس

 تنظیم اقرارنامه زوجیت در دفاتر اسناد رسمی،‌ با رعایت تشریفات قانونی بلامانع است

عدلنامه