تمدید مهلت پرداخت فیش دوره چهارم صندوق حمایت وکلای دادگستری

تمدید مهلت پرداخت فیش دوره چهارم صندوق حمایت وکلای دادگستری

تمدید مهلت پرداخت فیش دوره چهارم صندوق حمایت وکلای دادگستری


همکاران گرامی با توجه به تصمیم هیئت مدیره محترم صندوق حمایت وکلای دادگستری، مهلت پرداخت فیش دوره چهارم سال ۱۴۰۱ تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ تمدید گردید.

خدمات الکترونیک