تقابلی بین وکلا و قضات نیست

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


رئیس کل دادگستری استان اصفهان در افتتاحیه سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری گفت: وکلا و قضات هر دو دنبال یک هدف هستند، زمانی‌که بنیان متن سوگند نامه قضات و وکلا هردو اجرای عدالت، احقاق حق، و کشف حقیقت است پس چطور می توانند مقابل هم باشند؟

دستگاه قضایی برای سند تحول نیازمند معاضدت وکلاست و جهت اجرایی شدن این سند در عرصه های پیشگیری، کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و صیانت از حقوق عامه کار بسیار مانده است

حبیبی اعلام کرد: این تفکر اشتباه که قاضی و وکیل مقابل هم هستند باید در چنین جلساتی رفع شود.
وی بیان داشت: هدف از تاسیس کانون وکلا مشاوره و پیشگیری است، نه اینکه مردم به هنگام وقوع جرم و تخلف سراغ وکیل روند، در این حالت نه تنها زیادی وکیل نداریم، بلکه با کمبود وکیل مواجه هستیم.

حبیبی افزود: تعداد زیادی از پرونده هایی که به دستگاه قضایی می آید ناشی از قولنامه ها و قرارداد های غلطی است که اگر مردم مشاورین حقوقی داشته باشند، قطعا از ورودی دستگاه های قضایی کاسته می شود.

رئیس کل دادگستری اصفهان بیان داشت: پیشنهادها و طرح های خود را مطرح نمایید، چه بسا اینکه طرح دعاوی در محاکم می بایست اساسا توسط وکلا صورت می گرفت اما هیچ گاه اجرایی نشد، همچنین طرحی حضور یک نفر وکیل را در بنگاه های معاملاتی واجب می کرد، چون در قانون نیامد و درآمدی برای وکیل در نظر گرفته نشد، اجرایی نگردید.
دستگاه قضایی برای سند تحول نیازمند معاضدت وکلاست و جهت اجرایی شدن این سند در عرصه های پیشگیری، کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و صیانت از حقوق عامه کار بسیار مانده است.

روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

خدمات الکترونیک