تفسیر مصادیق رفتار خلاف شئون وکالت در جلسه کارگروه انتظامی اسکودا


شانزدهمین جلسه کارگروه انتظامی اسکودا با حضور دادستان‌های کانون‌های وکلای دادگستری در محل اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اسکودا در ابتدای این جلسه، دکتر عبدالله سمامی، دبیر کارگروه انتظامی اسکودا با ذکر خلاصه‌ای از موارد مطروحه در جلسه قبل به تبیین دستور جلسه مزبور پرداخت.

در ادامه، پیرو دستور جلسه اول به عنوان اظهارنظر پیش از دستور، دادستان‌های کانون‌های وکلای دادگستری به بیان موضوعات و مشکلات مبتلابه در کانون متبوع خود پرداختند و سایر اعضا ضمن بحث و اظهارنظر، به ارائه راه حل پیرامون موضوعات مطروحه پرداختند.

در ادامه و پیرو دستور جلسه دوم، بند١ ماده ١٢۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تبصره آن مورد بررسی قرار گرفت و در همین راستا بند ٩ ماده ٣۶ آیین‌نامه مزبور و ارتباط آن با مواد مرتبط با اعمال و رفتار خلاف شأن مورد بحث قرار گرفت و مصادیق مربوطه ذکر شد.

متعاقباً با توجه به اینکه در قسمت ابتدایی تبصره ماده ١٢۴ آیین‌نامه آمده است که «رفتار خلاف شئون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و ….»، پیرامون شمول جرایم عمدی به این تبصره، اعضاء کارگروه به طور مفصل و مبسوط به بحث و تبادل نظر پرداختند و در نهایت پس از شور و رای‌گیری مقرر شد که با توجه به استدلال‌های ارائه شده از سوی دادستان‌ها از جمله بند ٣٩ ماده ٧۶ آیین‌نامه، تبصره بند ۶ ماده ١٧ قانون نظارت بر رفتار قضات، ماده ۶ و ١۴٢ آیین‌نامه که اشاره به عمدی بودن جرایم دارد و اصل عدالت قضایی و اخلاق حرفه‌ای وکالت، ماده ١٢۴ آیین‌نامه شامل جرایم عمدی و مواردی که برخلاف عرف وکالت است و جامعه وکلا آن را مذموم می‌شمارد، باشد.

شایان ذکر است که این تفسیر برای کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور جنبه مشورتی و توصیه‌ای دارد.

خدمات الکترونیک