تغییر ساعات کاری کلیه واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضائیه


با پایان یافتن برنامه ۳ ماهه تغییر ساعات اداری کارکنان در تابستان ماه (۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور)، ساعات کاری کارکنان قوه قضائیه، به روال سابق بر می گردد.

در همین راستا معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ساعت شروع به کار کلیه واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه را ۷ صبح اعلام کرد که این برنامه در تهران از ۱۸ شهریور ماه و در سایر استان ها از ۱ مهر ماه اجرایی خواهد شد.

به نقل از معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، ساعت شروع به کار کلیه واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه در استان تهران از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ مطابق روال سابق از ساعت ۷ صبح و در سایر استان ها از روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ مطابق ساعت مذکور خواهد بود.

خدمات الکترونیک