تبصره ای از آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا اصلاح شد

تصویر پیش فرض

تصویر پیش فرض


هیأت وزیران تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری را اصلاح کرد.

هیأت وزیران تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری را اصلاح کرده است.

متن اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری(تصویبنامه شماره ۲۷۰۵۸/ت۵۸۰۴هـ مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰ هیئت وزیران) در ادامه آمده است.

هیأت وزیران در جلسه ۹/۳/۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۳۶۳۸۴ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۹ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، موضوع بند (۶) تصویبنامه شماره ۵۵۳۰۲/ت۴۸۹۰۳هـ مورخ ۷/۳/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۲- بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، می توانند به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضا نمایند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

در این اصلاحیه عبارت «باید ظرف چهارده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه مؤخر بر تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه باشد،» که در متن سابق ذکر شده بود، حذف شده است.

متن ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به شرح ذیل است:

ماده ۱۴- بیمه شده می تواند با رعایت ماده (۱۴) قانون و رعایت ماده (۲) این آیین نامه حداکثر بیست سال از سوابق قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه را به ترتیب مذکور در این فصل جزو سوابق لازم به منظور احتساب و دریافت مستمری از کار افتادگی ،فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد:
. سالهای کارآموزی و وکالت قبل از فروردین ماه سال تصویب این آیین نامه که پروانه خود را تمبر کرده باشد.
. سوابق خدمت رسمی ثابت یا عناوین مشابه دولت .
. سوابق خدمت قضایی .
. مدت خدمت وظیفه عمومی .

گفتنی است متن سابق تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نیز به شرح ذیل بوده است.

تبصره ۲- بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند، باید ظرف چهارده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه مؤخر بر تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه باشد، به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضاء کنند.

منبع: شناسنامه قانون

خدمات الکترونیک