بیانیه کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری

بیانیه کمیسیون حقوق بشر و شهروندی کانون وکلای دادگستری گیلان

🔹اهمیت «افکار عمومی» از منظر حاکمیت

۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

(( روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان ))

خدمات الکترونیک