بیانیه کانون وکلای دادگستری گیلان پیرو دو حادثه مرگبار جاده ای در دو روز


در دو حادثه دردناک، در دو روز، ۲خبرنگار و۵سرباز وطن جان عزیز خود را به جان آفرین تسلیم کردند . اصحاب رسانه ای که حامی ،دغدغه مند و پیگیر محیط زیست و زندگی شهروندان بودند و هر روزه با اطلاع رسانیِ مخاطرات زیست محیطی گونه گون، از کمبود آب، آتش سوزی جنگلها تا تهدید به حیات وحش و تصرف اراضی و منابع ملی و….، اهتمام در جلب توجه وجدان اجتماعی به اهمیت زندگی و حیات داشتند، نهایتا بوسیله ناوگان حمل‌ونقل عمومی ِ فرسوده ای به کام مرگ کشیده شدند که روزها در باب تاثیرشان بر آلودگی محیط زیست و ضرورت نوسازی آنها قلم فرسایی ها نموده بودند!
و سربازانی که به رغم اکراه خدمت اجباری ،روح و روان خود را با آرمانهایی مانند دفاع از میهن ،خاک و امنیت زندگی شهروندان، آرام می نمودند.
حیات این دوگروهِ مدافع حیات، قربانی مخاطراتی شد که هر روزه شنونده آن در رسانه ها و اخبار هستیم و متاسفانه به عادی انگاری انجامیده است . مخاطراتی که نتیجه بحران کارآمدیست.
ناکارآمدی ارباب قدرت که در تامین امنیت خود از هیچ کوششی فروگذار نکرده و شعارهای ساده زیستی و حمایت از محرومان آنها، به ساده انگاری مشکلات عینی و واقعی جامعه و از سوی دیگر بهنجار سازی محرومیت انجامیده است ؛محرومیت ها ومشکلات در اقسام حوزه ها ،که رفع آنها علم ،ایمان و اراده می طلبد ،اما در ساختاری که منافع عمومی تحت الشعاع و تابع اراده های فردیست، معلوم نیست چه زمانی محقق خواهد شد!
کانون وکلای دادگستری گیلان با گرامیداشت نام و یاد این عزیزان و عرض تسلیت و طلب صبر و شکیبایی برای بازماندگان ،آرزو دارد سرمایه انسانی، مهمترین سرمایه جامعه تلقی و حمایت از این سرمایه انسانی، مطلوب و ارزشمند محسوب شود.

خدمات الکترونیک