بنرهای ارتقای سطح فرهنگ حقوقی شهروندان به انزلی رسید


بعد  از نصب بنرهای روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان در شهر رشت که بمنظور ارتقای سطح فرهنگ عمومی و آگاهی حقوقی شهروندان در مراجعه به موقع نزد وکیل دادگستری انجام گرفت، تعدادی از این بنرها در شهرستان بندرانزلی نیز نصب شد.

گفتنی است طبق هماهنگی‌های بعمل آمده بزودی این بنرها در اغلب شهرهای استان گیلان در معرض دید عموم قرار خواهند گرفت.

 

رشت – نصب بنر بمنظور ارتقای سطح فرهنگ حقوقی شهروندان در سطح شهر

خدمات الکترونیک