برگزاری نشست بررسی حقوقی نقش زنان در کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه پایدار


به همت کلینیک حقوق زنان و خانواده کانون وکلای دادگستری گیلان، نشست بررسی نقش و جایگاه زنان در کاهش آسیب‌های اجتماعی و رونق توسعه پایدار در سالن کنفرانس کانون برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، در این جلسه که با حضور علیرضا امانی رییس کانون وکلای دادگستری گیلان، زهرا یعقوب‌نژاد مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری، سوده رمضان‌زاد رییس کلینیک حقوق زنان و خانواده کانون وکلا، اعضای کلینیک، نمایندگان، مشاوران نهادها و دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه زنان همچون بهزیستی، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، بسیج جامعه زنان، کانون پرورش فکری، کمیته امداد، دانشگاه گیلان، علوم پزشکی و راهداری همراه بود، به بیان نقطه نظرات خود پیرامون موضوع جلسه پرداختند.
گفتنی است در این جلسه همکاری دو جانبه یا چند جانبه با سازمان‌ها و مراکز جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی، انجام فعالیت‌های مشترک علمی -پژوهشی با دانشگاه‌ها و مراکز علمی در راستای اهداف کلینیک و بررسی قوانین و لوایح مرتبط با حقوق زنان از طریق معاونت امور زنان و ارتباط با مجمع نمایندگان استان در راستای ماده ۸۰ قانون برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

 

خدمات الکترونیک