برگزاری مسابقات موت کورت به میزبانی کانون وکلای هرمزگان


کانون وکلای دادگستری هرمزگان پوستر برگزاری مسابقات موت کورت سراسری را منتشر کرد.

مهلت ثبت نام ۲۱ مرداد تا ۱۰ شهریور اعلام شده است. مهلت ارسال لوایح تا ۱۰ مهر ادامه خواهد داشت.

تاریخ برگزاری مسابقات حضوری ۲۳ و ۲۴ آذرماه اعلام شده است.

خدمات الکترونیک