برکناری غیرحقوقدانان از مناصب حقوقیِ دولت


معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در برخی از دستگاه‌های اجرایی افراد غیرحقوقی در جایگاه‌های حقوقی منصوب شده بودند، گفت: براساس دستور رئیس جمهور این افراد حتما باید عوض شوند.
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد وضعیت کسانی که حقوق‌دان نیستند ولی در دستگاه‌های حقوقی دولت مشغول به کار هستند، گفت: براساس دستور رئیس جمهور این افراد حتما باید در فرصت مناسب تغییر کنند. کسانی که دانش و توان مدیریتِ حقوقی را ندارند طبیعتا نمی توانند حقوقدانان زیر مجموعه‌اشان را مدیریت کنند. این افراد اخراج نمی شوند و صرفا مکان فعالیت آنان تغییر پیدا می‌کند.
اخیرا برخی از حقوقدانان نسبت به حضور افراد غیرحقوق‌دان در معاونت‌های حقوقی دولتی انتقاداتی داشتند، دهقان نیز تاکید کرد که در برخی از دستگاه‌های اجرایی افراد غیرحقوقی در جایگاه‌های حقوقی منصوب شده بودند که این امر از گذشته معمول بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت: تلاشمان از ابتدای دولت در مورد پی‌گیری مسائل حقوقی در دستگاه‌های اجرایی این بود که به لحاظ حقوقی سازماندهی بهتری در این حوزه داشته باشیم.
وی افزود: اگر بخواهیم از صدر تا ذیل بخش حقوقیِ دستگاه‌های اجرایی را نظمِ حقوقی بدهیم در ابتدا صدر دستگاه باید حقوقدان و کاربلد باشد.
دهقان گفت: باید انسجام بیشتری بین مسئولین حقوقیِ دولت داشته باشیم؛ در شرایط فعلی پراکنده کاری‌هایی وجود دارد که موجب تضییع حقوق دولت شده است. برای ایجاد انسجام در این بخش، دستگاه‌ها باید با معاونت حقوقی رئیس جمهور هماهنگ باشند.
وی افزود: علاوه بر این مسائل، افراد باید به لحاظ حرفه‌ای تایید صلاحیت شوند و مشخص گردد به لحاظ حرفه‌ای، توانایی انجام کار حقوقی را دارند یا خیر. این افراد باید قدرت مدیریت زیر مجموعه اشان را به لحاظ حقوقی داشته باشند.

خدمات الکترونیک