برنامه نوبت گل

برنامه نوبت گل

برنامه نوبت گل


کانون وکلای دادگستری گیلان به پیشواز بهار می رود
برنامه نوبت گل
زمان: پنج شنبه ، ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ عصر
مکان: سالن همایش کانون وکلای دادگستری گیلان
کمیسیون فرهنگ و هنر

خدمات الکترونیک