برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید شد


نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال ۱۴۰۲موافقت کردند.

نشست علنی امروز- چهارشنبه ۲۲ شهریورماه- مجلس شورای اسلامی نشست گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح دوفوریتی اصلاح بند (ز) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (تمدید قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰ – ۱۳۹۶ )که دوفوریت این طرح در جلسه علنی ۱۴۰۲/۶/۲۰ به تصویب رسیده بود مورد بررسی قرار گرفت و با ۱۵۲ رای موافق به تصویب رسید.

ماده واحده این طرح بدین شرح است:«طرح تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» ماده واحده- قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید می شود.

به گزارش ایرنا، بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه از ۲۶ شهریورماه در دو نوبت صبح و عصر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز خواهد شد. این در حالی است که فرصت دولت برای اجرای برنامه ششم به پایان رسیده بود، لذا برنامه ششم توسعه تا پایان بررسی لایحه برنامه هفتم تمدید شد.

رئیس جمهور ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ برنامه هفتم توسعه را به مجلس تقدیم کرد.

خدمات الکترونیک