بخشنامه رئیس کل دادگستری گیلان درخصوص ثبت دادخواست اعسار ابطال شد


🔹 بخشنامه رئیس کل دادگستری گیلان درخصوص محدود کردن شرایط ثبت دادخواست اعسار ابطال شد

🔸قسمتی از بخشنامه سال ۱۳۹۸ رئیس کل دادگستری استان گیلان که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجدیدنظرخواهی ممنوع کرده و آن را به تایید رئیس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده بود، با شکایت علیرضا سحرخیز وکیل عضو کانون وکلای دادگستری گیلان، در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.

🔸رئیس کل دادگستری گیلان در لایحه دفاعیه خود اظهار داشته بود که «مفاد بخشنامه مورد شکایت صرفاً جنبه ارشادی داشته» اما هیات عمومی دیوان نهایتا این مقرره را خلاف قانون دانست و آن را ابطال کرد.

خدمات الکترونیک