با حضور دادستان‌های کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور؛سیزدهمین جلسه کارگروه انتظامی اسکودا برگزار شد

با حضور دادستان‌های کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور

با حضور دادستان‌های کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور


سیزدهمین جلسه کارگروه انتظامی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران صبح روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه جاری با حضور دکتر عبدالله سمامی، مسئول کارگروه و دادستان‌های کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور در محل این اتحادیه برگزار شد.

به گزارش واحد روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در ابتدای جلسه، دادستان‌های انتظامی کانون‌های وکلا پیشنهاد کردند که با توجه به اهمیت و حساسیت موضوعات و مباحث انتظامی، از دادستان‌های کانون‌های وکلا نیز جهت شرکت در همایش‌های اسکودا دعوت به عمل آید که مقرر شد این پیشنهاد در جلسه هیات رئیسه اتحادیه مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه جلسه حاضرین به بحث و تبادل نظر در مورد بند ۸ ماده ۱۲۵ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری پرداختند و نظرات متفاوتی در این خصوص ارائه شد. به طور کلی در مورد ماده مزبور سه نظر ارائه شد؛ نظر اول اینکه قسمت دوم بند ۸ ، مربوط به شکایت موکل اول است. نظر دوم اینکه هر دو موکل(موکل اول و موکل دوم) به دلیل تخلف‌انگاری از باب قید وکالت همزمان، امکان طرح شکایت در دادسرای انتظامی را دارند. نظر سوم هم بر این مبنا مطرح شد که اعلام تخلف مدنظر در این بند از سوی هر شخص امکانپذیر است (موکل اول، موکل دوم، قاضی) اما احراز تخلف، زمانی امکانپذیر خواهد بود که علیه موکل اول ضرری ناشی از طرح دعوا حاصل شود. در نهایت تصمیم‌گیری در جهت اتخاذ رویه واحد و یکپارچه در این مورد به پنل تخصصی چهل و هشتمین همایش اسـکودا در خوزستان واگذار شد.

در ادامه بند ۶ ماده ۱۲۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و چنین تبیین شد که وفق قسمت اول بند ۶ ، شرط تخلف وکیل، احراز تاخیر در کار دادگاه است و وفق قسمت دوم بند مزبور شرط احراز تخلف وکیل تضییع حق موکل یا امکان دفاع از وی است.

همچنین دادستان‌های کانون وکلای دادگستری تبیین کردند که تخلف مدنظر بند ۶ ماده ۱۲۲ آیین‌نامه مزبور فقط با دو شرط عدم حضور وکیل که منتج به تاخیر کار دادگاه شود یا تضییع حقوق موکل، مورد تخلف‌انگاری قرار گرفته است و تعمیم آن به زمانی که قاضی به جهت عدم حضور وکیل گزارش به دادسرای انتظامی کانون وکلا ارسال کرده است امکانپذیر نبوده و همچنین این رفتار مشمول رفتار خلاف شأن نیست.

در ادامه جلسه نیز حاضرین در مورد موضوعاتی دیگر از جمله نیابت، تمرکز و مواد ۱۳۳ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به بحث و تبادل نظر پرداختند که مقرر شد تصمیم نهایی و اتخاذ رویه واحد در این موارد در پنل تخصصی انتظامی همایش خوزستان اتخاذ شود.

خدمات الکترونیک